Khăn quà tặng phụ nữ ngày 8/3

Khăn quà tặng ngày phụ nữ 8/3

Chất liệu : 100% cotton

Kích thước: 35x75cm,30x50cm,70x140cm

Sợi : 32/2 and 20/2 cao cấp